Sandfang - Marius Christensen & Sønner A/S

Gå til indhold

Hoved menu:

Slamsuger

Sandfang

Funktion
Et sandfang bruges oftest i forforbindelse med en olie- og benzinudskiller.
Sandfanget har to formål:
  • Det tilbageholder sand, grus og andre partikler
  • Det tilbageholder olie og benzin produkter
Sand og grus er tungere end vand og vil derfor synke til bunds, når spildevandet løber
langsomt gennem sandfanget.

Tømningsfrekvens
Regelmæssig tømning og vedligeholdelse er nødvendig for at sandfanget fungere optimalt
og det anbefales derfor, at det tømmes 1 - 3 gange årligt, afhængig af, hvor stor belastning
der er på anlæget.
Olie og benzin binder sig til sandet og sandfanget kan derfor indeholde store mængder olie
og benzin.

Erfarne chauffører
Vore chauffører har mange års erfaring med tømning og kontrol af sandfang. Chaufførerne 
rådgiver virksomheden, såfremt de finger, at tømningsintervallet skal ændres eller hvis der
er problemer med sandfanget. 
 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu